Wars

Битка за Великобритания

Битка за Великобритания

Дата
Юли 1940 г. - май 1941 г.

местоположение
Въздушно пространство над Южна Британия

война
Втората световна война

бойци
Великобритания VS Германия

изход
Британска победа